QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY NHẤT 1

Trường tiểu học Duy Nhất 1 năm 1950 tin thân là trường cp 1 Quang Duy Tân, năm 1960 có tên là trường cp 1 Vũ Hp, đim trường chính là chùa Văn Lang và đình Văn Lâm. Năm 1982 trường chung vi trung hc cơ s mang tên là trường ph thông Vũ Hp. Th¸ng 9 n¨m 1994 trường được tách ra t trường phổ thông cơ sở Vũ Hợp và t đó trưng mang tên là trường tiu hc Duy Nht 1. T đó đến nay, trải qua quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, tp th cán b giáo viên và hc sinh nhà trường đã vượt qua khó khăn t nhng ngày đầu để đạt được nhng thành tích đáng được trân trọng.

Nhìn lại hơn 20 năm qua, từ ngày sơ khai, trường bộn bề khó khăn về cơ sở vật chất,năm 1994 trường chỉ có  8 phòng học cấp 4, tập trung tại một khu thôn Văn Lâm xã Duy Nhất ngày nay

Ngày đầu thành lập trường, đội ngũ giáo viên có nhiều đồng chí cao tuổi(80 % số CBGV tuổi từ 45 trở lên), trình độ đạt chuẩn 82%, trên chuẩn chỉ đạt 18%

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng¸ chính quyền, của ngành giáo dục, chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch phát triển mang tính lâu dài và bền vững , chỉ đạo các hoạt động trong từng giai đoạn phù hợp với  điều kiện thực tế. nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu tuyên truyền, công tác XHH giáo dục, sự kết hợp chặt chẽ các lực lượng giáo dục  cùng với sự cố gắng của tập thể CBGV nhà trường quyết tâm thực hiện phong trào thi đua " Dạy tốt - Học tốt"  do đó phog trà của nhà trường ngày một đi lên một cách toàn diện

Về cơ sở vật chât, nhà trường đã có sự chuyển biến rất rõ nét qua từng giai đoạn: Năm 1994 trường có 8 phòng  học cấp 4. Từ năm học 1998 đến năm 2016 trường có 8 phòng học mái bằng và 2 phòng học cấp 4. Năm  2016 được sự quan tâm ca Tnh y – HĐND – UBND Tnh Thái Bình, Huyn y HĐND – UBND huyn Vũ Thư, s quan tâm ca người con quê hương thành đạt: Trung tướng Trn Văn V và tng công ty Du khí Vit Nam cùng ngân hàng Công thương đã tài tr kinh phí hàng chc t đồng để xây dng 2 dãy phòng hc cao tng khang trang đẹp đẽ gm 20 phòng hc và phòng chc năng. Đến Tháng 9 năm 2017 công trình đã hoàn thành và đưa vào s dng. Nhà trường đã được nhà nước trang b 15 máy tính để phc v dy hc môn tin hc.Ngoài ra, trường còn có đầy đủ thiết bị âm thanh, máy chiếu...và mt s trang thiết b khác để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy

Về chất lượng đội ngũ  CBGV, nhà trường xây dng và có định hướng v kế hoch đào to, bi dưỡng ngay t nhng năm đầu thành lp nên đã có chuyn biến rt tích cc. Đến năm học 2010-2011: 100% CBGV có trình độ chuyên môn trên chuẩn. Năm học 2017- 2018, trường có 19 cán bộ giáo viên, trong đó trình độ đại học :8 đ/c, cao đẳng 10 đ/c, trung cấp :1 đ/c.Năng lực chuyên môn của CBGV được đánh giá ngày một vững vàng, nhiều năm liền trường có GV đạt giải cao trong họi thi ĐMPPDH cấp huyện, cấp tỉnh, nhiều đồng chí có bề dày 10 - 15 năm liền đạt danh hiệu CSTĐCS và giáo viên giỏi các cấp. 

T khi thành lp trường đến nay, trường duy trì tốt s lượng hc sinh, không có hc sinh b hc. T l HS đúng độ tui HTCTTH t 90% đến năm 2017 là 100%; Chất lượng PCGD được duy trì và giữ vững năm 2017 trường được công nhn đạt chun ph cp cp độ III.

Khí thế thi đua trong CBGV, hc sinh nhà trường qua từng năm học ngày một sôi nổi, phát huy sức mạnh tập thể, tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua, các hoạt động chuyên môn,... Có những tấm gương tập thể, các nhân tiêu biểu trong công tác thi đua được các cấp các ngành biểu dương, khen thưởng. Tt c nhng c gng, n lc không mt mi ca thy trò trường Tiu hc Duy Nhất 1 trong nhng năm qua đã đóng góp nh vào thành tích chung ca ngành giáo dc huyn Vũ Thư.

Tiếp ni truyn thng ca quê hương Duy Nhất anh hùng, kế thừa thành tích ca các thế h đi trước, với tâm huyết của những nhà giáo, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, hi cha m hc sinh và niềm tin của các cấp lãnh đạh, tập thể CBGV, hc sinh nhà trường đã, đang và s tiếp tc vươn lên trong mi lĩnh vc, quyết tâm hoàn thành xut sc nhim v "Trồng người", quyết tâm xây dựng phong trào giáo dục của nhà trường nói riêng, của xã nhà nói chung ngày càng vững mạnh, xng đáng vi nim tin yêu ca toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hi.

Bài viết liên quan