Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021.

Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021.

Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021.

Bài viết liên quan