Chương trình ngoại khóa: "Khởi nguồn yêu thương, gieo trồng hạnh phúc" và tìm hiểu di tích lịch sử chùa Keo của thầy trò trường Tiểu học Duy Nhất - Vũ Thư - Thái Bình

 Chương trình ngoại khóa: "Khởi nguồn yêu thương, gieo trồng hạnh phúc" và tìm hiểu di tích lịch sử chùa Keo của thầy trò trường Tiểu học Duy Nhất - Vũ Thư - Thái Bình

 

Bài viết liên quan