Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 2 - Bộ sách Cánh Diều

Sáng ngày 3-3-2021, Sở giáo dục đào tạo Thái Bình phối hợp với Bộ GD & ĐT tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 2 bộ sách Cánh diều để các nhà trường lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) 2018 cho năm học 2021-2022

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT huyện Vũ Thư, sáng ngày 3 - 3 toàn thể giáo viên trường Tiểu Học Duy Nhất hội thảo trực tuyến giới thiệu bộ sách giáo khoa Cánh diều. Trong buổi Hội thảo, các giáo viên được nghe giới thiệu bộ sách Cánh diều của Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh, gồm các bộ sách Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên - Xã hội, Đạo đức, Mĩ thuật, Âm nhạc, Giáo dục thể chất và Hoạt động trải nghiệm...
Theo đó, các chủ biên, tác giả và các đại biểu trao đổi làm rõ những điểm mới trong bộ sách giáo khoa Cánh diều của Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; chia sẻ những nỗ lực, trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ chủ biên, tác giả, biên tập viên, họa sĩ trong quá trình biên soạn; tiếp thu những ý kiến đóng góp để nghiên cứu, chỉnh sửa hoàn thành bộ sách…
Qua hội thảo, nhằm cụ thể hóa mục tiêu giáo dục toàn diện, chuyển từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực của người học. Đồng thời, giúp đội ngũ giáo viên tiếp cận lựa chọn các bộ sách giáo khoa phù hợp, để thực hiện việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa lớp 2 giáo dục phổ thông năm học 2021- 2022.

Bài viết liên quan