LỄ CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY NHẤT 1