Bài múa sạp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam của tập thể cô và trò trường tiểu học Duy Nhất 1