Tất cả vì học sinh thân yêu

Một đời người - một dòng sông...Mấy ai làm kẻ đứng trông trên bờ.Muốn qua sông phải lụy đò.Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa.Tháng năm dầu dãi nắng mưa,Con đò tri thức thầy đưa bao người.Qua sông gửi lại nụ cười,Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.Con đò mộc - mái đầu sương,Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày.Khúc sông ấy vẫn còn đây,Thầy đưa tiếp những đò đầy sang sông.

Nội dung đang được cập nhật

Bài viết liên quan