BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 2 TỐT TRƯỜNG TH DUY NHẤT 1 NĂM HỌC 2017 – 2018( 20/11/2018)

BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 2 TỐT

TRƯỜNG TH DUY NHẤT 1 NĂM HỌC 2017 – 2018( 20/11/2018)

Trong tiết trời se lạnh của tháng 11, mỗi chúng ta lại bồi hồi, xúc động đón chào một ngày lễ vô cùng trọng đại của ngành giáo dục : Ngày Nhà giáo Việt Nam . Hòa chung với khí thế đó trong những ngày qua, Trường TH Duy Nhất 1 đã có nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi của toàn thế các thầy cô giáo, các em HS hướng đến chào mừng và kỉ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam.

Đây là dịp để chúng ta gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những tháng ngày công tác, học tập mang đầy kỷ niệm và chan hòa tình cảm của chặng đường mà chúng ta đã đi qua. Thay mặt các thầy cô giáo các em học sinh trường tiểu học Duy Nhất 1 tôi xin gửi tới các bậc phụ huynh học sinh và toàn thể nhân dân, các thầy cô giáo lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc và thành đạt , chúc các em chăm ngoan và giành kết quả cao trong học tập.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý! Thưa các bậc phụ huynh học sinh, các thầy giáo cô giáo! Các em HS thân mến! Năm học 2017 - 2018 vừa qua, giáo dục trường nhà mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, là năm học đầu tiên học ở ngôi trường mới xây dựng . Vì trường mới xây dựng xong nên có đủ các phòng học và phòng chức năng nhưng thiếu rất nhiều bàn ghế và trang thiết bị dạy và học kê trong các phòng. Trong lúc khó khăn đó nhà trường đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của PGD&ĐT Huyện vũ Thư, sự chỉ đạo của đảng ủy ủy ban nhân dân xã Duy nhất sự vào cuộc giúp đỡ của PHHS vì vậy năm học vừa qua nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và đạt được một số thành tích đáng trân trọng cụ thể sau,

* Nhµ tr­ưêng gi¸o dôc häc sinh thùc hiÖn tèt 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y, gi¸o dôc hµnh vi ®¹o ®øc theo ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y ®¹o ®øc néi kho¸ cña tr­êng tiÓu häc, häc sinh trong tr­êng ch¨m ngoan lÔ phÐp c¶ n¨m kh«ng cã vô viÖc g× x¶y ra.

*/ Về chÊt l­îng các hoạt động dạy và học : Nhà trường đã xây dựng kế hoạch dạy kĩ năng sống và nâng cao năng lực học sinh ở tất cả các môn ngay từ đầu năm học. Nhà trường tổ chức được các sân chơi nhằm thúc đẩy chất lượng các môn học và đạt được kết quả sau..

- Giao lưu viết ch÷ ®p cấp huyện trường tiểu học Duy nhất 1 có 10/10 lớp đạt vở sạch chữ đẹp và chữ đẹp xếp loại A= 87 %.

- Giao lưu TTT khối 5 cấp huyện trường tiểu học Duy Nhất 1 đỗ 3/6 em. Điểm bình quân đạt 8,21, điểm giao lưu đồng đội đạt 14 điểm . HS giỏi TTT khối 5 của trường THDN1 xếp thứ 15/35 trường trong huyện. So với năm học trước chất lượng học sinh giỏi nhấc được 15 bậc, so với các trường trong cụm trường TH Duy nhất 1 có điểm số cao thứ nhì cấp cụm. Nhà trường tổ chức giao lưu TTT từ khối 1-khối 5 cấp trường đã có 75 em đạt HS gỉỏi GLTTT cấp trường. Tổ chức sân chơi ngày hội tiếng anh cấp trường cho cả 5 khối được huyện đoàn và lãnh đạo địa phương cũng như cha mẹ học sinh đánh giá cao và đã có 31 em được công nhận HS giỏi tiếng anh cấp trường .

Bên cạnh việc dạy và học tốt các môn văn hóa, nhà trường còn triển khai tốt các sân chơi các hội thi như thi ATGT, Rung chuông vàng , kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh, Thi hội đồng tự quản thi thư viện lớp học , thi trang trí lớp học , thi văn nghệ , thi báo tường , thi giao lưu bóng đá với trường Duy Nhất 2 nhân dịp đại hội thể dục thể thao xã Duy Nhất lần thứ 9 đã thắng tỷ số 2-1.Nhà trường đã tổ chức cho học sinh đi Trải nghiệm chùa Keo, trải nghiệm gói bánh trưng nhân dịp tết trung thu, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, nói chuyện chuyên đề anh bộ đội cụ Hồ...qua các sân chơi và các hoạt động ngoại khóa đã giáo dục cho học sinh có kĩ năng sống , kĩ năng giao tiếp tốt hơn.

KÝnh thư­a c¸c vÞ ®¹i biÓu kh¸ch quý. Trong n¨m häc võa qua tr­êng tiÓu häc Duy nhÊt 1 ®· có 3 em HS học sinh khối 5 đạt học sinh giỏi TTT cấp huyện và 106 em học sinh giỏi TTT và tiếng anh cấp trường và 29 em học sinh thi cuối năm đạt 6 điểm 10 các môn thi. Liên đội đã suy tôn được 3 lớp dẫn đầu toàn trường đó là lớp 5A, 4A, và 3A. Năm học 2017- 2018 vừa qua liên đội đạt danh hiệu Liên đội xuất sắc , trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và đươc công nhận là đơn vị văn hóa cấp huyện năm 2018. 100% các thầy cô giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao . Có 1 thầy cô giáo đạt danh hiệu CSTĐ câp cơ sở đó là cô giáo Nguyễn Thị Hoa hiệu trưởng. 7 thầy cô giáo đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp huyện đó là cô giáo Phạm Thị lệ Hà . cô giáo An Thị hồng Thơm, Cô giáo Trần Thị Quyên cô giáo Trần Thị Tuyết , cô giáo Phạm Thị Minh Tâm cô giáo Phạm Thị Hạnh và cô giáo Phạm Thị Thu Hoài.

Bªn c¹nh ®ã ®éi ngò c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o CBNV cña trường còng ngµy mét trư­ëng thµnh, ®oµn kÕt, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, nhiÖt huyÕt, say mª häc hái, cã ý thøc phÊn ®Êu trong chuyªn m«n, 100% c¸c thÇy c« gi¸o cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ cao ®¼ng. ChÝnh ®éi ngò nµy ®· lµm lªn mét søc m¹nh tËp thÓ v­ît qua mäi khã kh¨n ®Ó x©y dùng m¸i tr­êng tiÓu häc Duy NhÊt 1, thùc sù lµ ®Þa chØ tin cËy cña PH vµ nh©n d©n trªn m¶nh ®Êt quª h­¬ng anh hïng.

Thưa toàn thể nhân dân , các bậc phụ huynh học sinh các thầy cô giáo các em HS thân mến!

Năm học 2018-2019 là năm học thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo ,đáp ứng yêu cầu CNHHĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Năm học tiếp tục đảy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM. Năm học thực hiện “ kỉ cương nghiêm chất lượng thực hiệu quả cao”. Năm học 2018 – 2019 trường TH Duy Nhất 1 đã xác định được trọng tâm năm học, thầy và trò trường TH Duy Nhất 1 đã phát động sôi nổi phong trào thi đua 2 tốt:‘ thầy dạy tốt - trò học chăm” lập nhiều thành tích chào mừng 36 năm ngày nhà giáo việt nam 20/11. Toàn trường có 14 thầy cô giáo đứng lớp đều tham gia hội giảng, tổng số tiết hội giảng là 14 tiết, số tiết đạt Tốt là 13 tiết= 93%, số tiết xếp loại khá là 1tiết = 7%. Nhiều thầy cô giáo có tiết hội giảng hay đạt điểm cao như tiết dạy của cô giáo : Phạm Thị Lệ Hà, Cô giáo Đồng Thị Thu Hà, cô giáo Trần Thị Quyên. Bên cạnh những giờ học hay các đồng chí còn nghiên cứu soạn giáo án tốt, Nhiều đồng chí có tập giáo án tốt như cô giáo Phạm Thị Lệ Hà, Phạm Thị Thu Hoài, Trần Thị Quyên, Thầy giáo Nguyễn Đức Trị.

Trong không khí vui mừng đón chào ngày hội lớn toàn trường còn luyện tập được một số tiết mục văn nghệ để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Toàn trường đã có 5 số báo tường báo ảnh . Nhất khối số báo của khối 1,2. Nhì khối 3,4,5 . Sơ kết thi đua chặng 1 từ 5/9 đến 20/11 đội đã suy tôn được bốn lớp dẫn đầu toàn trường đó là lớp 5a, 4a, 2b,3a.

Thưa toàn thể nhân dân, các bậc PHHS, các thầy giáo cô giáo các em HS thân mến!

Năm học 2017 – 2018 trường THDN1 được  đón nhận ngôi trường khang trang thoáng mát có đủ các phòng học song còn còn thiếu nhiều bàn ghế và trang thiết bị kê trong các phòng và các phòng chức năng. Trước khó khăn đó nhà trường đã bàn với phụ huynh mua thêm 30 bộ bàn ghế cho học sinh lớp 1, mua bổ sung bàn ghế Gv, bàn ghế Văn phòng , ghế phòng tin và trang trí 20 phòng học cũng như phòng chức năng, trang trí khuôn viên trường, làm mới phòng truyền thống và nhà để xe , đổ 150 mét vuông sân bê tông phía tây, trồng bổ sung cây bóng mát cây cảnh ở sân trường . Tổng kinh phí đã làm lên tới 213.582.000đ. Trong năm học 2017- 2018 nhà trường đã đón nhận được sự quan tâm tài trợ kinh phí của các nhà hỏa tâm và sự hỗ trợ của PHHSt oàn trường số tiền là 146.000.000đ . Số tiền đã làm còn thiếu là 67.582.000đ. Vì vậy năm học 2018 - 2019 nhà trường kính đề nghị các nhà hảo tâm các mạnh thường quân và các bậc PHHS tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhà trường , để nhà trường có kinh phí trả nợ số kinh phí đã làm còn thiếu ở trên . Thưa toàn thể nhân dân và các bậc PHHS toàn trường đến thời điểm tháng 11/2018 nhà trường đã đón  nhận được sự tài trợ của 214 phụ huynh HS với  số tiền là 42.800.000đ. Trong thời gian tới nhà trường kính mong tiếp tục đón nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và các bậc PHHS trong trường để con em có đủ cơ sở vật chất phục vụ học tập tốt.

Kính thưa các bậc PHHS và toàn thể nhân dân năm 2017 trường THDN 1 được sự quan tâm của người con thành đạt  xa quê đã đi xin các công ty và các nhà hảo tâm hàng chục tỷ đồng để xây dựng ngôi trường 2 tầng 2 dãy khang trang thoáng mát, được sự giúp đỡ hỗ trợ kinh phí của PHHS số tiền là 146 triệu đồng để mua sắm bổ sung trang thiết bị trong các phòng học . Vì thế  đến tháng 4 năm 2018 trường THDN 1 đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 . Nhưng so với tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ 2 thì trường THDN1 còn nợ một số hạng mục công trình sau. Nhà trường còn thiếu nhà Vệ sinh cho Gv, thiếu nhà để xe của HS , thiếu sân tập thể dục, hệ thống tường bao cổng dậu  còn thấp không đảm bảo ANTT. Vì vậy trong thời gian tới nhà trường kính mong đón nhận được sự giúp đỡ của Đảng ủy chính quyền địa phương xã Duy Nhất  sự tài trợ hỗ trợ kinh phí của các nhà hảo tâm của toàn thể nhân dân và  các bậc PHHS trong trường nhiều hơn nữa để nhà trường có đủ cơ sở vật chất là tiền đề tạo điều kiện cho việc dạy và học tốt hơn nữa.

. Nhân dịp kỉ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam tôi thay mặt các thầy cô giáo trường TH Duy Nhất 1 cảm ơn sự quan tâm của đảng uỷ, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể xã Duy Nhất , Cảm ơn toàn thể nhân dân và các các bậc phụ huynh học sinh toàn trường trong thời gian qua đã giúp đỡ thầy và trò nhà trường về cả tinh thần và vật chất để nhà trường đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và giúp các thầy cô giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mà ngành giao cho . Một lần nữa cho tôi gửi lời cảm ơn và kính chúc , các bậc PHHS và toàn thể nhân dân lời  kính chúc sức khoẻ hạnh phúc và thành đạt. Chúc các thầy cô giáo có một ngày hội  lớn vui vẻ hạnh phúc và thành công . Chúc các em học sinh chăm ngoan và đạt kết quả cao trong học tập. Cuối cùng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ

Bài viết liên quan