10/04/17  Chuyên môn  184
Ngày 03/11/2016,toàn thể cán bộ giáo viên đi tập huấn thông tư 22 của Bộ GD&ĐT tại cụm Hồng Phong.