11/04/17  Giới thiệu  217
Một đời người - một dòng sông...Mấy ai làm kẻ đứng trông trên bờ.Muốn qua sông phải lụy đò.Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa.Tháng năm dầu dãi nắng mưa,Con đò tri thức thầy đưa bao người.Qua sông gửi lại nụ cười,Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.Con đò mộc - mái đầu sương,Mãi theo ta ...